Tủ phân phối DB

Standard conformity: IEC 61439 part 1&2

Voltage rate: Up to 690V 50Hz AC

Current rate incoming: Up to 6300A

Short circuit rating: Up to 100KA

IP Protection: Standard is Ip43 up to Ip54 on your request

Finish: Epoxy powder coated, standard  RAL 7032

0913.426.069 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN Nhân viên chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay