Dự án: Nhà Máy 48000 Heo Thịt Phú Riềng

Dự án: Nhà Máy 48000 Heo Thịt Phú Riềng

Địa điểm: Bình Phước

Hạng mục cấp: Tủ đện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời