Dự án: Ô Tô FORD GIA ĐỊNH

Dự án: Ô Tô FORD GIA ĐỊNH

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Tủ điện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời