Dự án: Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Dự án: Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời