Dự án: Trường Học Hutech

Dự án: Trường Học Hutech

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời