Dự án: Trung Tâm Văn Hóa Hòa Bình

Dự án: Trung Tâm Văn Hóa Hòa Bình

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Tủ điện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời