Dự án: Hệ thống Trường Học Nguyễn Khuyến

Dự án: Hệ thống Trường Học Nguyễn Khuyến

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Tủ điện+ Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời