Dự án: Căn hộ cao cấp Léman Luxury Apartments

Dự án: Căn hộ cao cấp Léman Luxury Apartments

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời