Dự án: Khu dân cư Lekeview City

Dự án: Khu dân cư Lekeview City

Địa điểm: Long An

Hạng mục cấp: Tủ điện

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời