Dự án: Khu dân cư Aqua Dona City

Dự án: Khu dân cư Aqua Dona City

Địa điểm: Đồng Nai

Hạng mục cấp: Tủ điện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời