Dự án: Chung cư Thịnh Phát

Dự án: Chung cư Thịnh Phát

Địa điểm: Quy Nhơn

Hạng mục cấp: Tủ điện+Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời