Dự án: Chung cư Bcons Nội Hóa

Dự án: Chung cư Bcons Nội Hóa

Địa điểm: Bình Dương

Hạng mục cấp: Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời