Dự án: Chung cư Conic

Dự án: Chung cư Conic

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Tủ điện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời