Dự án: Chung cư Hacom Gala City

Dự án: Chung cư Hacom Gala City

Địa điểm: Ninh Thuận

Hạng mục cấp: Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời