Dự án: Chung cư Richmond City Bình Thạnh

Dự án: Chung cư Richmond City Bình Thạnh

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời