Dự án: Chuỗi Siêu Thị Coop Mart

Dự án: Chuỗi Siêu Thị Coop Mart

Địa điểm: Hà Tiên, Đaklak, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Tủ đện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời