Dự án: KHU NGHỈ DƯỠNG NOVAWORD

Dự án: KHU NGHỈ DƯỠNG NOVAWORD

Địa điểm: Phan Thiết

Hạng mục cấp: Tủ điện

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời