Dự án: RESORT KEM BEACH

Dự án: RESORT KEM BEACH

Địa điểm: Phú Quốc

Hạng mục cấp: Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời