Dự án: Chuỗi Siêu Thị Vincom

Dự án: Chuỗi Siêu Thị Vincom

Địa điểm: TP.HCM, Đồng Tháp, Long An …

Hạng mục cấp: Tủ điện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời