Dự án: Khách sạn IDIGO

Dự án: Khách sạn IDIGO

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Tủ điện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời