Dự án: Khách Sạn ISENA

Dự án: Khách Sạn ISENA

Địa điểm: Nha Trang

Hạng mục cấp: Tủ điện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời