Dự án: Khách sạn MOVENPICK

Dự án: Khách sạn MOVENPICK

Địa điểm: Phan Thiết

Hạng mục cấp: Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời