RESORT HẢI GIANG

Dự án: RESORT HẢI GIANG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời