Dự án: Nhà hàng ADORA

Dự án: Nhà hàng ADORA

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Tủ điện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời