Dự án: Nhà Máy ANPHA PEEL

Dự án: Nhà Máy ANPHA PEEL

Địa điểm: Vĩnh Long

Hạng mục cấp: Tủ đện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời