Dự án: Nhà Máy Bia Heniken

Dự án: Nhà Máy Bia Heniken

Địa điểm: Vũng Tàu

Hạng mục cấp: Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời