Dự án: Nhà máy gạo Hạnh Phúc An Giang

Dự án: Nhà máy gạo Hạnh Phúc An Giang

Địa điểm: An Giang

Hạng mục cấp: Tủ đện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời