Dự án: Nhà Máy Thép Đại Dũng

Dự án: Nhà Máy Thép Đại Dũng

Địa điểm: Long An

Hạng mục cấp: Tủ đện + Thang máng cáp

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời