Dự án: TTTM GIGA MALL

Dự án: TTTM GIGA MALL

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạng mục cấp: Tủ điện

Hiện trạng: Hoàn thành

Trả lời